STORY

            เมื่อพิภพถือกำเนิดขึ้น เทพเจ้าองค์แรกของจักรวาลนามว่า Pan Gu ซึ่งมีชีวิตเป็นอมตะเบื่อหน่ายกับการอยู่โดยลำพัง และตัดสินใจสลายร่างของตนเป็นธาตุทั้งห้า คือ ไฟ โลหะ ไม้ ดิน น้ำและใช้พลังแห่งเทพหลอมธาตุทั้งห้านี้เป็น อากาศ พื้นดิน ภูเขา แม่น้ำ ทะเล และพืชพรรณ แล้วก่อสร้างโลกใหม่ขึ้นมา นั่นเองคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นในโลกใหม่นี้Pan Gu ได้สร้างสิ่งมีชีวิตพวกแรกขึ้นมา สัตว์ประหลาดที่ไม่มีใครรู้จักนี้ยังไม่มีอารยธรรมและไม่นานนักพวกมันก็เริ่มต่อสู้กันเองและทำลาย สิ่งรอบตัวจนพังพินาศPan Gu ได้เห็นว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมากลายเป็นโลกที่ไม่สมบูรณ์ จึงรีบลงไปแก้ไขความผิดพลาดที่เขาก่อขึ้น เขาได้สร้างเมืองลอยฟ้าที่รู้จักกันในนาม Heaven's Tear แล้วนำสิ่งมีชีวิตที่ยังเหลือรอดอยู่ไปไว้ในนั้นและด้วยพลังแห่งลมและน้ำ Pan Gu ได้บันดาลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ ทำลายสรรพสิ่งทุกอย่างบนพื้นดิน โลกกลับมาใสสะอาดอีกครั้ง Pan Gu จึงเริ่มสร้างโลกใหม่ ที่มีสิ่งมีชีวิตซึ่งมีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณขึ้น เขาสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาสามเผ่าพันธุ์โดยใส่ลักษณะที่เยี่ยมยอดที่สุดของเขาไว้ เผ่าพันธุ์มนุษย์ถือกำเนิดจากจิตวิญญาณของ Pan Gu และเป็นตัวแทนของศีลธรรม ความซื่อสัตย์ และจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด เผ่าพันธุ์กึ่งมนุษย์ถือกำเนิดจากร่างกายของ Pan Gu เป็นตัวแทนของอิสรภาพและสันติภาพ และมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ อย่างแนบแน่นเผ่าพันธุ์เอลฟ์ ซึ่งถือกำเนิดจากเลือดของ Pan Gu เป็นตัวแทนของความงาม ความสูงส่ง และความบริสุทธิ์ คุณสมบัติสำคัญที่สุดที่ Pan Gu มอบให้ทั้งสามเผ่าพันธุ์นี้คือ ความสมัครใจ เขาให้คำสาบานว่าจะไม่กวาดล้างเผ่าพันธุ์ใดออกไป จากโลกอีก ดังนั้นเมื่อเกิดความขัดแย้งใดๆ พวกเขาจะต้องจัดการแก้ไขด้วยตนเอง ความขัดแย้งครั้งใหญ่เรื่องหนึ่งเกิดขึ้นระหว่าง มนุษย์กับเอลฟ์ เมื่อทั้งสองเผ่าได้ค้นพบเมือง Heaven's Tear สงครามแย่งชิงเมืองนี้จึงได้เกิดขึ้น นำมาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่ หลวงแก่ทั้งสองฝ่าย พวกกึ่งมนุษย์ยังคงอยู่ตามธรรมชาติ เนื่องจากพวกเขาตั้งใจที่จะอยู่อย่างสงบสุขในโลกที่เป็นธรรมชาติ ในขณะที่สงครามดำเนินไปอย่างหนักหน่วงและไม่มีฝ่ายใดยอมให้แก่กัน ภัยคุกคามครั้งใหม่ก็มาเยือน เผ่าพันธุ์ที่เชื่อกันว่าถูก น้ำท่วมใหญ่กำจัดไปจนหมดสิ้นแล้วได้กลับมาอีกครั้ง และมีกำลังแข็งแกร่งยิ่งกว่าเก่า สัตว์ประหลาดพวกนี้เหมือนไม่มีชีวิต แต่ก็ยังไม่ตาย พวกมันจึงเป็นที่รู้จักในฐานะปีศาจ ดูเหมือนว่าพวกปีศาจจะมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียว นั่นคือการทำลายเผ่าพันธุ์อื่นๆ และทำให้โลกที่สวยงามล่มสลายลง ร่ำลือกันว่าพวกเผ่าปีศาจสามารถครอบงำสิ่งมีชีวิตอื่นได้ ไม่มีใครรู้ลักษณะที่แท้จริงของปีศาจ พวกนี้มากนัก แต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือ ทั้งสามเผ่าพันธุ์คือ มนุษย์ เอลฟ์ และกึ่งมนุษย์ ต้องหยุดพักความบาดหมางและรวมพลังกัน เพื่อรักษาวิถีชีวิตของพวกเขา หยุดการทำลายล้าง และเหนือสิ่งอื่นใดคือ เพื่อรักษาโลกอันสมบูรณ์แบบนี้ไว้